"Záhrada je posledným luxusom našich dní, pretože vyžaduje to, čo je pre našu dobu najcennejšie a najvzácnejšie:

čas, pozornosť a priestor !"


Dieter Kienast (záhradný výtvarník)

 

 

Naša stránka je určená všetkým, ktorí chcú venovať svoj čas, pozornosť a priestor spoznávaniu kultúrnych, historických, prírodných, spoločenských a mnohých ďalších hodnôt historických parkov a záhrad Slovenska.

 

Veríme, že aj pomocou tejto stránky sa nám podarí prispieť k ochrane, údržbe a zmysluplnému využívaniu historických parkov, záhrad ako dôležitých súčastí našej kultúrnej krajiny.

 

 
Prajeme príjemné čítanie !

  

Michaela Kubíková

Priatelia historických parkov a záhrad pri Národnom Truste n.o.