| Hlavná stránka | English version |

Milí priatelia,

aj tento rok sa na Vás obraciame so žiadosťou o Vašu podporu prostredníctvom darovania 2-3% z Vašich daní na aktivity Národneho Trustu n.o. Určite je veľa organizácií a aktivít, ktoré by si zaslúžili pozornosť a podporu verejnosti. Veríme však, že aj Národny Trust n.o. a jeho aktivity majú právo uchádzať sa o Vašu priazeň pretože možno vidíte to, čo my. Pozrite tu.

5 dôvodov prečo venovať 2% Národnému Trustu n.o.

 1. Pomôžete nám zachovať a obnoviť konkrétne pamiatky a tradičné stavebné technológie:
  • Podporíte záchranu mnohých historických parkov a záhrad na Slovensku – napríklad unikátnej Kochovej záhrady v Bratislave a našu prácu s dobrovoľníkmi pri organizovaní podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad na Slovensku
  • Podporíte zachovanie tradičnej stavebnej technológie budovania a údržby slamených striech na Slovensku a záchranu posledného domu so slamenou strechou v obci Bartošova Lehôtka pri Kremnici.
  • Podporíte obnovu renesančného meštianskeho domu na Zámočníckej ulici č. 10 v Bratislave. V tomto dome sa v roku 1815 narodil známy archeológ, historik,umenovedec, prírodovedec, univerzitný profesor a cirkevný hodnostár Florián František Rómer.
 2. Pomôžete nám vytvoriť Centrum pomoci vlastníkov historických objektov a lokalít a podporíte pozitívny vzťah vlastníkov k ich pamiatkam:
  • Podporíte vznik Centra pomoci vlastníkom historických objektov a lokalít, ktoré bude súčasťou našej novej kancelárie v obnovenom dome Floriša Rómera na Zámočníckej 10 v Bratislave. Kultúrne dedičstvo je vec verejná, vlastníci pamiatok často okrem obdivu potrebujú aj konkrétnu pomoc a informácie.
  • Podporíte aj našu pomoc vlastníkom mnohých významných pamiatok ako napríklad pomoc vlastníkom zemianskej kúrie Andreanskovcov Liptovskom Ondreji pri jej obnove, Hradu a kaštieľa Liptovskom Hrádku pri zachovaní jeho ochranného pásma, barokového kaštieľa vo Veľkom Bieli pri hľadaní jeho vhodného využívania a obnove atď.
 3. Podporíte kvalitnú obnovu pamiatok a záchranu pamiatok 20. storočia:
  • Podporíte našu snahu o zavedenie štandardov obnovy stavebných pamiatok a šírenie informácií a vzdelávania v oblasti kvalitnej obnovy a manažmentu pamiatok.
  • Naša organizácia pracuje na celoslovenskej úrovni a našou snahou je šíriť povedomie nielen o známych, ale aj o často zabudnutých kultúrnych pamiatkach a o pamiatkach 20. storočia, ktoré sú v týchto dňoch ohrozené najmä neujasnenými názormi na ich hodnoty pre spoločnosť.
 4. Pomôžete nám vytvoriť profesionálnu a nezávislú organizáciu obhajujúcu záujmy všetkých pamiatok na Slovensku:
  • Naša práca má aj vyznamný celosvetový rozmer – pomáha propagovať naše kultúrne dedičstvo na európskej i svetovej úrovni v rámci hnutia Národných Trustov a nášho členstva v International National Trusts Organisation.
  • Koncept fungovania Národných Trustov a ich starostlivosti o kultúrne a prírodné dedičstvo sa vo svete ukázal ako veľmi úspešný a aj na Slovensku má táto myšlienka veľký potenciál o čom svedčí aj naša 20. ročná existenica a úspechy, ktoré sme v tejto oblasti dosiahli. Vďaka Vašej podpore budeme schopní vytvoriť nezávislú a profesionálnu organizáciu obhajujúcu záujmy kultúrneho a prírodného dedičstva na Slovensku.
  • Aj keď sa usilujeme o ochranu a obnovu konkrétnych pamiatok a lokalít, hľadáme a podporujeme efektívne riešenia pre všetky pamiatky.
 5. Vaša podpora nám umožní zapojiť ďalších dobrovoľníkov do záchrany a údržby pamiatok:
  • Národný Trust n.o je dobrovoľnícka organizácia, ktorá by bez práce s dobrovoľníkmi nemohla fungovať. Do záchrany pamiatok na Slovensku sme už zapojili stovky ľudí. S Vašou podporou budeme schopní osloviť a pracovať s oveľa väčším počtom dobrovoľníkov ako doposiaľ, pre ktorých budeme schopní pripraviť ďalšie zaujímavé dobrovoľnícke príležitosti.

Ako postupovať ?

V prípade Vášho rozhodnutia podporiť našu organizáciu stači len pár jednoduchých krokov, ktorých popis nájdete v priloženom súbore.

Potrebné tlačivá a potvrdenia

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

 1. ZAMESTNANEC
  1. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
  2. Potvrdenie ozaplatení dane z príjmov na rok 2017
 2. FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:
  1. Daňové priznanie fyzických osôb TYP A a potvrdenie
  2. Daňové priznanie fyzických osôb TYP B a potvrdenie
 3. PRÁVNICKÁ OSOBA

Údaje o nás – prijímateľ 2%

 • Názov: Národný Trust n.o.
 • Právna forma: nezisková organizácia
 • IČO: 42 000 408 (SID sa nevypĺňa)
 • Sídlo: Hlboká cesta 9, 811 04 Bratislava
Veľmi radi Vám zodpovieme aj Vaše ďalšie otázky a dotazy, či pomôžeme pri vypĺňaní potrebných tlačív. Napíšte nám na: kubikova@nt.sk

Použitie 2 percent v roku 2017

V roku 2017 sme aj vďaka Vašim dvom percentám pripravili už IX. ročník Víkendu otvorených parkov a záhrad a pokračovali v obnove renesančného mešianskeho domu Floriša Rómera či v príprave workshopov zameraných na zachovanie tradičnej stavebnej technológie údržby a stavby slamených striech. Za Vašu podporu ďakujeme!

 © Národný Trust n.o.