| Hlavná stránka | English version |

Možnosti nefinančnej podpory

Finančný príspevok nie je jediný spôsob, ktorým môžete podporiť našu organizáciu a jej aktivity. Vítané sú aj iné formy ako napr.:

1. Vecný dar
Národný Trust n.o môžete podporiť poskytnutím vecného daru - napr. darovaním technického vybavenie pre kanceláriu, cien do našich súťaži pre deti a mládež a pod.

2. Bezplatné poskytnutie služieb
Naša organizácia pri svojej práci využíva služby iných organizácii napr. prenájom kancelárie, web hosting, prenájom seminárnych miestností a reprezentačných priestorov a pod. Mnohé z nich využívame vďaka ústretovosti ich poskytovateľov s výraznou zľavou alebo zadarmo.

3. Dobrovoľnícka práca
Dobrovoľnícka práca je neoddeliteľnou súčasťou činnosti našej organizácie a bez nej by nefungovali ani základné orgány NT n.o.. Členovia Správnej rady organizácie pracujú pre NT n.o. bez nároku na honorár. Pri väčšej nárazovej práci (príprava hromadných listových zásielok, úprava priestorov a záhrady a pod.) tiež veľmi privítame pomoc dobrovoľníkov !

 © Národný Trust n.o.