| Hlavná stránka | English version |

Možnosti finančnej podpory

1. Prevodom na bankový účet
Najjednoduchším spôsobom, akým nás môžete podporiť, je priamy prevod finančných prostriedkov na náš účet. V prípade, že si prajete, aby boli prostriedky použité konkrétnym spôsobom, môžete ho uviesť v časti "Účel" (napr. podpora konkrétneho projektu a pod.)

  • Bankový účet Národného Trustu : 2627735579/1100

2. Darovacia zmluva
Písomná darovacia zmluva je bežným spôsobom poskytnutia daru. V zmluve môžete špecifikovať účel daru. Účel môžete špecifikovať nasledovne: napr. obnova historického parku XY, alebo podpora konkrétneho projektu našej organizácie atď.

 © Národný Trust n.o.