| Hlavná stránka | English version |

Prečo byť podporovateľom a darcom?

  1. Vaša podpora pomôže aktívnym jednotlivcom v ich úsilí zlepšiť stav historického prostredia našej krajiny.

  2. Svojim darom a podporou môžete prejaviť svoju aktívnu účasť na ochrane kultúrnych a prírodných pamiatok Slovenska. Takto sa môžete nepriamo zúčastniť na zachovávaní odkazu pre budúce generácie.

  3. Svojim darom a podporou zanecháte po sebe stopu a pamiatku na seba. Každú formu podpory našej organizácie pravidelne zverejňujeme vo svojich výročných správach.

  4. Svojim darom dáte najavo, že aj v dobe digitalizácie a technických zázrakov nesmieme zabúdať na tradičnú kultúru a spôsob života, na hodnoty, ktoré vytvorili naši predkovia a príroda samotná.

  5. Dar a podpora Vám poskytne pocit, že sa stávate súčasťou procesov a niečoho väčšieho čo vás presahuje.

  6. Váš dar bude znakom Vašej odvahy a osobného stotožnenia sa s hodnotami našej krajiny, ktorej osud Vám nie je ľahostajný.


 © Národný Trust n.o.