| Hlavná stránka | English version |

Podporte nás!

NT n.o. privíta akúkoľvek formu podpory a spolupráce, od všetkých obyvateľov a návštevníkov Slovenska, ktorým nie je ľahostajný osud našich pamiatok a prírodných krás našej krajiny !

Staňte sa podporovateľom mimovládnej organizácie Národný Trust n.o., ktorá sa už od roku 1996 venuje ochrane a zmysluplnému využívaniu kultúrneho dedičstva a historického prostredia Slovenska !

Národný Trust n.o. uvíta nasledovné formy podpory:
  • darovanie 2% z dani z príjmu fyzických a právnických osôb
  • finančný dar na účet organizácie č. 2627735579/1100 v Tatra banke
  • materiálna a nefinančná podpora našich aktivít a projektov
  • členstvo v novozaloženej skupine podporovateľov NT n.o. (individuálny alebo kolektívny člen, študent, rodinné členstvo, senior, podnikateľ)
  • vykonanie práce pre NT n.o. ako dobrovoľník
  • a šírenie myšlienky ochrany historického prostredia Slovenska
viac informácií na kubikova@nt.sk

 © Národný Trust n.o.