Čo môžete spraviť aj VY?

Vidieť krásu parkov a záhrad sa dá aj dnes, záleží len od uhľa nášho pohľadu a od schopnosti vnímať. Zaujať nás môže nielen ohromujúce divadlo, ale i tiché príťažlivé „rozprávanie“ všetkých častí týchto unikátnych „zelených“ diel, ich neoddeliteľných súčastí – statných stromov, zelených lúk, hravých i pokojných vôd, vtákov, motýľov, kameňov, zvyškov starých sôch a iných drobných detailov. Človek im môže nerušene načúvať a hľadať v nich zmysel či vnútornú hodnotu...spolu s nami Vás pozývame objavovať tajomný svet historických parkov a záhrad Slovenska ! Aj Vy sa môžete stať priateľom historických parkov a záhrad...a svojimi aktivitami či finančnou podporou nám pomôcť hľadať možnosti ich obnovy a zmysluplného využívania!


Priatelia historických parkov a záhrad - Prihláška


Meno:

Priezvisko:

Titul:

E-mail:

Kontakt na pevnú linku:

Kontakt na mobilný telefón:

Adresa na zasielanie pošty:

Zamestnanie/pracovné zaradenie:

Dátum narodenia:


Stručne opíšte dôvody, pre ktoré sa chcete stať Priateľom historických parkov a záhrad:Ako člen pracovnej skupiny "Priatelia historických parkov a záhrad", s ktorými aktivitami, by ste nám boli ochotný pomôcť?

Organizovanie podujatí:

Áno Nie

Poskytovanie informácií:

Áno Nie

Administratívna pomoc:

Áno Nie

Finančná podpora:

Áno Nie