Medická záhrada

 


Na východnom predmestí Bratislavy si v časoch Márie Terézie postavili svoje letné paláce niektorí významní šľachtici, medzi nimi i gróf  Ján Gobert z Aspremontu. Jeho letný palác sa nachádza na dnešnej Špitálskej ulici. Na tento účel tu roku 1769 kúpil  polia a záhrady a roku 1770 tu postavil podľa plánov architekta J.J. Talhera rozsiahly jednoposchodový palác so stredným pavilónom a lomenými krídlami, ktorého ušľachtilé priečelie i úprava hlavných vnútorných priestorov patria k najlepším ukážkam tzv. barokového klasicizmus v Bratislave. K palácu si dal gróf Ján Gobert v tomto období vybudovať aj rozsiahlu záhradu, ktorá je v súčasnosti známa pod menom Medická záhrada.