| Hlavná stránka | English version |

Pracovné skupiny

Do aktivít NT n.o. sa môžete zapojiť aj tým, že sa stanete aktívnym členom pracovných skupín, ktoré pri našej organizácii fungujú.
V súčasnosti sa môžete stať členom pracovnej skupiny "Priatelia historických parkov a záhrad" (viacej informácii na stránke www.historickeparky.nt.sk ) alebo pracovnej skupiny "Priemyselné dedičstvo a technické pamiatky" (viacej informácií Vám poskytne pán Ľudovít Štúr na adrese strbian@yahoo.com !

 © Národný Trust n.o.