| Hlavná stránka | English version |

Pôsobnosť a cieľové skupiny organizácie

NT pôsobí na území celého Slovenska, pričom komunikujeme a spolupracujeme so štátnymi organizáciami, samosprávami miest a obcí, s neziskovými organizáciami a odbornými inštitúciami, s vlastníkmi historických objektov, s podnikateľmi. Našou cieľovou skupinou však nie sú len odborníci na kultúrne a prírodné dedičstvo ale aj široká verejnosť - všetci mladí či starší obyvatelia Slovenska zaujímajúci sa o historické prostredie, kultúrne či prírodné dedičstvo našej krajiny!

 © Národný Trust n.o.