| Hlavná stránka | English version |

Národný Trust n.o. poskytuje

  • odborné a výskumné služby v oblasti ochrany, obnovy a rozvoja kultúrneho a prírodného dedičstva
  • poradenské a konzultačné služby vlastníkom, správcom a užívateľom historických objektov a štruktúr, vrátane orgánov a inštitúcií štátu a samosprávy
  • služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, ako iniciovanie, organizovanie, tvorba a realizácia produktov cestovného ruchu a ich prezentačných materiálov, sprievodcovské služby, vytváranie ekonomicko-spoločenských partnerstiev a platforiem pre spoluprácu
  • služby v oblasti organizovanie seminárov, školení, konferencií, výstav, rekvalifikačných aktivít a publikačnú činnosť doma i v zahraničí
  • služby podporujúce tvorbu a ochranu životného prostredia


 © Národný Trust n.o.