| Hlavná stránka | English version |

Vznik a poslanie Národného Trustu n.o.

NTS vznikol v marci 1996 v právnej forme nadácie s názvom Národný trust pre historické miesta a krajinu Slovenska. Jeho činnosť podporovalo občianske združenie Národný trust Slovenska s celoslovenskou pôsobnosťou a s domácou i zahraničnou členskou základňou. K 30. 12. 2002 sa obe tieto právne formy zlúčili a preregistrovaním vznikla nezisková organizácia poskytujúca verejno prospešné služby s dnešným názvom Národný Trust n. o.

Poslaním Národného Trustu n. o. (ďalej len NT n.o.) je podpora udržateľnej ochrany a zmysluplného využívania historického prostredia Slovenska, jeho kultúrneho a prírodného dedičstva.

Vznikom organizácie sme nadviazali na činnosť a tradíciu už existujúcich národných trustov a organizácií podobného zamerania v rôznych krajinách sveta, kde národné trusty patria medzi najvýznamnejšie a najuznávanejšie neziskové organizácie v oblasti ochrany kultúrneho a prírodného dedičstva.


Stretnutie Princa Charlesa s predstaviteľmi Národných Trustov, Clarence House, UK, 22.jún 2011

Stretnutie Princa Charlesa s predstaviteľmi Národných Trustov, Clarence House, UK, 22.jún 2011 Stretnutie Princa Charlesa s predstaviteľmi Národných Trustov, Clarence House, UK, 22.jún 2011

 © Národný Trust n.o.