| Hlavná stránka | English version |

MODI-FY

Národný Trust n.o. je slovenským partnerom projektu MODI-FY, ktorý je podporený programom Erasmus+ . Projekt realizujeme od roku 2014 a jeho koniec je naplánovaný na rok 2017.

Cieľom projektu, ktorého celý názov znie “MODI-FY – údržba historických budov a objektov prostredníctvom rozvoja a zvýšovania úrovne individuálnych schopností projetových manažérov: Postaranie sa o európske dedičstvo a kultúru v budúcich rokoch” je príprava inovatívneho tréningu pre verejné organizácie, MVO a súkromné spoločnosti, ktoré sa venujú údržbe historických miest/budov; tréningu, ktorý zahŕňa uznanie predchádzajich znalostí (či dostupných schopností). Cieľom projeku je aj vytvorenie Európskeho certifikátu v danej oblasti, ktorý bude vydávať agentúra ECQA.

Manažment historických miest a budov kladie veľké požiadavky na zodpovedné organizácie. Zamestnanci a dobrovoľníci týchto organizácií musia mať dostatočné schopnosti, aby sa vedeli postarať o cenné historické objekty ako aj o ich užívateľov a návštevníkov. Dedičstvo je významnou ekonomickou aktívou a zdrojom turizmu. Dedičstvo tiež zohráva podstatnú úlohu pri definovaní zmyslu miesta pre komunitu a občiansku hrdosť a tiež pri priťahovaní investícií. Preto výchova a profesionalizácia projektových manažérov a dobrovoľníkov, ktorí sa starajú o historické budovy je potrebným krokom k ekonomickej budúcnosti Európy. V súčasnosti v Európe neexistuje žiadne špecifické vzdelávanie, ktoré by umožnilo získať všetky potrebné schopnosti/kompetencie pre ľudí pracujúcich pre organizácie zodpovedné za historické nehnuteľnosti; toto je cieľom projektu MODI-FY. Pre viac informácií o projekte navštívte stránku projektu http://www.modi-fy.eu/php/portal.php

 © Národný Trust n.o.