| Hlavná stránka | English version |

Medzinárodná spolupráca

Národný Trust n.o. má dlhoročnú spoluprácu s mnohými zahraničnými organizáciami či individuálnymi partnermi.

Dôkazom významu NT v oblasti spolupráce na medzinárodnej úrovni na poli kultúry a kultúrneho dedičstva je aj skutočnosť, že v kancelárii NTS pracoval od 1. januára 2003 sekretariát medzinárodnej siete ENNHO (European Network of National Heritage Organisations), ktorý predtým sídlil v Londýne. NTS koordinoval spoločné aktivity a projekty tejto siete na medzinárodnej úrovni. Medzi najvýznamnejšie aktivity, ktoré NTS v rámci siete ENNHO realizoval boli tzv. Európske výmenné programy - výmena praktických poznatkov a skúseností v oblasti ochrany kultúrneho a prírodného dedičstva. Národný Trust n.o. organizoval spomínané výmenné programy v nasledovných krajinách: Slovensko, ČR, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Írsko a Severné Írsko.

V roku 2007 bola sieť ENNHO zlúčená s novovzniknutou celosvetovou sieťou národných trustov ako jej regionálna kapitola tzv. INTO Europe. Štatút novovzniknutej siete International National Trust Organisation - INTO bol slávnostne podpísaný na 12tej medzinárodnej konferencii národných trustov v indickom meste Dilí dňa 3.12.2007. Sekretariát organizácie sa nachádza v meste Londýn v priestoroch britského národného trustu. Riaditeľka NT n.o. - Mgr. Michaela Kubíková je od začiatku vzniku siete členkou jej správnej ako i výkonnej rady. Viac informácií o aktivitách a členoch uvedenej siete nájdete na stránke www.internationaltrusts.org.

Od roku 2005 Národný Trust n.o. sa stal koordinátorom slovenskej siete Nadácie Anny Lindh pre dialóg medzi kultúrami. SR ako členská krajina EÚ sa počnúc dňom 1. 5. 2004 stala členom tzv. Euro-Stredomorského dialógu (EUROMED) fungujúceho od r. 1995, a to po podpísani Barcelonskej deklarácie, označovanej tiež ako "Barcelonský proces". Jedným z troch pilierov tohto procesu je aj spolupráca v oblasti kultúry, vzdelávania a vedy.
Z tohto dôvodu už roku 2002 bolo vo Valencii členskými štátmi EÚ prijaté rozhodnutie o vytvorení Euro-Stredomorskej nadácie. Na konferenciách ministrov zahraničných vecí EUROMED konaných v Dubline a Haágu (2004) bolo rozhodnuté o jej ustanovení ako prvej inštitúcii v oblasti kultúry, ktorá je spoločne financovaná všetkými členskými štátmi EÚ a stredomorskými partnermi. Návrh štatútu Nadácie bol formálne schválený na konferencii ministrov zahraničných vecí členských krajín EÚ v Háagu konanej v dňoch 29. - 30. 11. 2004. Na podnet egyptskej vlády Nadácia nesie meno bývalej ministerky zahraničných vecí Švédska Anny Lindhovej, ktorá bola roku 2003 zavraždená a ktorá sa výraznou mierou usilovala o založenie takejto inštitúcie. Sídlom Nadácie sa stala Alexandrijská knižnica a Švédsky inštitút v Alexandrii v Egypte.
Podľa štatútu "cieľom Nadácie je podporovať kultúrnu spoluprácu a výmenu medzi krajinami a luďmi, iniciovať kultúrne diskusie, aby sa lepšie dali spoznávať a odstraňovať vzájomné predsudky".

V rámci svojho programu sa Nadácia snaží o propagáciu dynamického konceptu dialógu medzi kultúrami. V stratégii Nadácie sa odrážajú myšlienky, ktoré vyplývajú zo všeobecne prijatého konsenzu, že kultúrna diverzita je pre ľudstvo rovnako dôležitá ako biodiverzita pre prírodu. Nadácia sa bude usilovať o rešpektovanie kultúrnej diverzity, pluralizmu a propagovať toleranciu medzi rôznymi spoločenskými skupinami a národmi.
Viacej informácií o nadácii ako aj jej slovenskej národnej siete nájdete na stránke www.euromedalex.org.

NTS je aktívnym členom organizácie Europa Nostra - paneurópskej federácii MNO v oblasti kultúrneho dedičstva. Viac na www.europanostra.org.

 © Národný Trust n.o.