| Hlavná stránka | English version |

Ľudské zdroje

Zakladateľmi organizácie sú: Michaela Kubíková, Martin Kováč, Peter Táborský.

Správna rada organizácie:
Mgr. Juraj Bondora - predseda SR
RNDR. Ivan Chalupa Csc.
Ing. Arch. Jaroslav Kilián

Momentálne má organizácia jedného stáleho zamestnanca:
Mgr. Michaela Kubíková - riaditeľka organizácie

Účtovnícke služby organizácie zabezpečuje firma: Ekosop: pani Veronika Kuchárová a Veronika Adamčíková.

Organizácia funguje aj vďaka aktívnej pomoci mnohých domácich ale i zahraničných dobrovoľníkov: V dnešných dňoch sú to najmä tieto osoby: pani Zdenka Predajňová (SK), pani Martina Pozdechová (SK), pán Peter Mitchell (UK), pán Phil Brassfield (USA), pán Ian Kennaway (UK), pani Catherine Leonard (UK), pani Barbara Zahradníková (SK), pán Leonard Zahradník (SK),pani Vladislava Chalupová (SK), pani Katarína Víteková (SK), pani Katarína Kadlečíková (SK), pán Karol Kadlečík (SK), pani Gréta Korpádiová (SK), pani Anna Galčíková (SK), pani Miriam Gregorovičová (SK) a mnohí ďalší. Bez ich podpory a obetavej pomoci by bolo nemožné plniť poslanie našej organizácie a patrí im naša veľká vďaka !

 © Národný Trust n.o.