| Hlavná stránka | English version |

Domáca spolupráca

Na domácej úrovni NT n.o. počas svojej existencie spolupracoval s množstvom partnerov. Medzi našich prirodzených partnerov patria štátne inštitúcie a ministerstvá (MK SR, MZV SR, MŽP SR), vzdelávacie inštitúcie (základné, stredné i vysoké školy), samosprávy miest a obcí či mimovládne organizácie. NT n.o. spolupracuje aj s množstvom jednotlivcov, ktorí majú záujem o zachovanie kultúrneho a prírodného dedičstva našej krajiny.

V roku 2001 Národný Trust n.o. inicioval vznik platformy mimovládnych organizácií pre kultúrne dedičstvo s názvom Domovina.

Sympatizantmi platformy domovina sú rôzne mimovládne organizácie venujúce sa problematike ochrany a využívania kultúrneho dedičstva. V prípade Vášho záujmu stať sa tiež sympatizantom danej platformy, kontaktujte nás na našej e-mailovej adrese kubikova@nt.sk

 © Národný Trust n.o.